Styrkur til Hjálparsveitar skáta í Aðaldal

Undanfarnar vikur hafa forsvarsmenn Framsýnar heimsótt björgunarsveitirnar á félagssvæðinu og afhent þeim örlítinn þakklætisvott frá félaginu fyrir þeirra mikla og góða framlag í þágu samfélagsins, en á síðasta aðalfundi Framsýnar  var ákveðið að leggja tæpar tvær milljónir króna í það verkefni. Á dögunum heimsóttu formaður og varaformaður Framsýnar, þau Aðalsteinn Árni Baldursson og Ósk Helgadóttir Hjálparsveit skáta í Aðaldal . Formaður hjálparsveitarinnar Jóhann Ágúst Sigmundsson, ásamt nokkrum meðlimum sveitarinnar veittu gjöfinni viðtöku og gáfu sér tíma til að fræða gestina um starfsemi hjálparsveitarinnar.

Hjálparsveit skáta í Aðaldal hefur á að skipa öflugu fólki, sem líkt og þúsundir annar sjálfboðaliða  björgunarsveita  Landsbjargar eru til taks fyrir okkur hin þegar út af bregður, hvort heldur sem er á nóttu eða  degi, allt árið um kring. Félagar hjálparsveitarinnar eru um 30 talsins, er talsverður hluti þeirra virkur í starfinu og ávallt einhverjir klárir í þau verkefni sem upp koma.

Hjálparsveitin er nokkuð vel tækjum búin, en að sjálfsögðu þarfnast allur útkallsbúnaður björgunarsveita stöðugrar endurnýjunar við til að standast ýtrustu kröfur um öryggi. Fram kom í máli Jóhanns og félaga að skipulögð séu vinnukvöld í húsi sveitarinnar þar sem farið sé yfir tækjakost félagsins, dyttað að ýmsu smálegu og rædd þau verkefni sem vitað sé að fyrir muni liggja. Þau segja ánægjulega þróun vera í samstarfi björgunarsveitanna á almannavarnarsvæði 12, sem séu 8 talsins. Samstarf þeirra á milli hafi aukist verulega á síðustu árum og virðist almennur áhugi fyrir því að efla það starf enn frekar í framtíðinni. Það sé styrkur fyrir sveitirnar sem margar eru fámennar að vinna meira saman og þá ekki eingöngu að útköllum, heldur einnig námskeiðahaldi, þjálfun og æfingum. Almannavarnasvæði 12 nær frá Víkurskarði í vestri að Sandvíkurheiði við Vopnafjörð í austri og frá nyrsta odda landsins, Hraunhafnartanga á Melrakkasléttu, inn á Vatnajökul í suðri og spannar um 5% af flatarmáli landsins. „Það er okkar allra hagur að vinna saman“ segja þau, „aukin samvinna eflir sveitirnar og eykur fagmennsku og öryggi, auk þess sem það stuðlar að samstöðu sveitanna í heild“. Eðlilega hefur reynst erfitt að halda úti skipulegu félagsstarfi björgunarsveitanna síðustu misseri sökum sóttvarna- og samkomutakmarkana og af þeim sökum ekki verið eins mikið um æfingar og námskeiðahald eins og hefði verið undir eðlilegum kringumstæðum.

Það er sérstaklega ánægjulegt að segja frá því að Hjálparsveit skáta í Aðaldal hefur síðustu vetur verið samstarfsaðili Þingeyjarskóla, þar sem elstu nemendur grunnskólans eiga þess kost að taka valáfanga þar sem að þau fá tækifæri til að kynnast starfi  björgunarsveita. Það er félagi í hjálparsveitinni sem jafnframt er starfsmaður Þingeyjarskóla, sem hefur kennsluna með höndum.

Líkt og hjá öðrum hjálpar/björgunarsveitum er fjáröflun talsverður hluti starfsins. Sjóðir sveitanna eru ekki digrir og þurfa þær sífellt að reyna að leita leiða til að afla tekna til að halda starfseminni gangandi. Næstu daga stendur einmitt fyrir dyrum sala flugelda, sem er aðalfjármögnun  björgunarsveita landsins. Hjálparsveitarfólk í Aðaldal mun að sjálfsögðu standa vaktina við flugeldasöluna í húsnæði sínu að Iðjugerði 1.