Réttindi hjá Sjúkrasjóði Framsýnar

Sjóðsfélagar Sjúkrasjóðs Framsýnar, stéttarfélags njóta fjölbreyttra réttinda hjá sjúkrasjóðnum í samræmi við reglugerð hans. Réttindi í sjóðnum miðast við greitt félagsgjald til sjóðsins hverju sinni og aðild umsækjanda að félagin.  Nánar er fjallað um réttindin í reglugerð sjúkrasjóðs félagsins sem er samþykkt er á aðalfundi félagsins hverju sinni.
Helstu réttindi eru:

Almennar reglur um endurgreiðslur

Almennt fer upphæð styrkja eftir iðgjaldi til sjóðsins s.l. 12 mánuði, þó er heimilt að miða við greitt iðgjald eftir sex mánuði í þeim tilvikum sem félagsmenn hafa ekki greitt til félagsins í 12 mánuði. Viðmiðunargjaldið tekur mið af breytingum á lágmarkslaunum á hverjum tíma.
Fullgildir félagsmenn sem ekki eru lengur á vinnumarkaði svo sem elli- örorkulífeyrisþegar skulu halda þeim rétti sem þeir höfðu við starfslok úr sjóðnum fyrir utan niðurgreiðslur vegna tækjakaupa. Sá réttur fellur niður eftir fimm ár frá því að viðkomandi aðili greiddi síðast til félagsins. Varðandi rétt elli- örorkulífeyrisþega sem hætta á vinnumarkaði þá miðast réttur þeirra við greitt félagsgjald þegar þeir láta af störfum vegna aldurs eða örorku.
Forsendan fyrir greiðslu úr sjúkrasjóði er varðar almenna styrki er að félagsmenn skili inn frumriti af dagsettri kvittun þar sem fram kemur nafn og kennitala seljanda og kaupanda og upphæðin sem greidd var.
Greiðslur úr sjúkrasjóði eru greiddar einu sinni í mánuði, það er við mánaðamót. Skila þarf inn umsóknum um sjúkradagpeninga og aðrar greiðslur úr sjóðnum fyrir 26 hvers mánaðar.

Málskot

Telji sjóðfélagi að umsókn hans hafi ekki hlotið afgreiðslu í samræmi við reglugerð sjóðsins er honum heimilt að vísa ágreiningi til félagsstjórnar. Úrskurðir félagsstjórnar eru bindandi fyrir stjórn sjúkrasjóðs og sjóðfélaga.
Sótt er um greiðslur á sérstökum eyðublöðum sem hægt er að fá hér eða hjá Skrifstofu stéttarfélaganna.

Önnur réttindi

Réttindi hjá Stapa, lífeyrissjóði [www.stapi.is]

Sjóðsfélagar hjá Stapa lífeyrissjóði sem verða fyrir tekjutapi vegna skertrar vinnugetu 50% eða umfram það vegna veikinda eða slysa, eiga rétt á örorkulífeyri og barnalífeyri. Maki sjóðsfélaga sem fellur frá á rétt á makalífeyri og barnalífeyri.

Réttindi hjá Tryggingastofnun ríkisins. [www.tr.is]

Starfmenn sem verða fyrir slysi eiga rétt á slysadagpeningum frá og með áttunda degi eftir slys enda standi veikindi lengur en 10 daga. Slysadagpeningar greiðast í allt að 52 vikur. Meðan launþegi nýtur launa vegna slyssins ganga slysadagpeningar og barnadagpeningar til launagreiðandans.
Í veikindum eiga starfsmenn sem verið hafa í fullu starfi rétt á sjúkradagpeningum og barnadagpeningum. Sjúkradagpeningar greiðast í allt að 52 vikur og greiðast frá lokum veikindaréttar hjá vinnuveitenda.
Sótt er um slysadagpeninga og sjúkradagpeninga hjá umboðsmanni Tryggingarstofnunar ríkisins á sýsluskrifstofunni á Húsavík sími 464-1300.

Allar nánari upplýsingar um réttindi félagsmanna í veikindum og slysum eru veittar á Skrifstofu stéttarfélaganna sími 464-6600.